Пет05202022

Last updateСря, 18 Май 2022 11am

Възможности за подобряване енергийната ефективност на МСП със средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

 

18.05.2022 3Обявена е мярка за подобряване енергийната им ефективност на МСП със средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с бюджет 136 млн. лв. В зависимост от нуждите си компаниите могат да получат между 25 000 лв. и 150 000 лв. Със средствата могат да купуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да се направи модерна изолация на производствените бази. Това ще им позволи дългосрочно да намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители. Съфинансирането по програмата е 50%.

Прочети още...

Европейската комисия публикува Икономическата прогноза от пролетта на 2022 г.

18.05.2022 2Нахлуването на Русия в Украйна постави нови предизвикателства, точно когато Съюзът се възстановяваше от икономическите последици от пандемията. Като упражнява допълнителен натиск за повишаване на цените на суровините, предизвиквайки нови смущения в доставките и нарастваща несигурност, войната задълбочи съществуващите преди това проблеми пред растежа, които се очакваше да намалеят. Това накара Европейската комисия да преразгледа перспективите за растежа в ЕС, като ги занижи, докато тези за инфлацията трябваше да бъдат повишени.
БВП на ЕС се очаква да остане положителен през прогнозния период благодарение на комбинирания ефект от вдигането на ограничителните мерки и силните действия на политиката, предприети в подкрепа на растежа по време на пандемията. По-конкретно, отварянето след пандемията на услугите с интензивно използване на контакти, силният и все още подобряващ се пазар на труда, по-слабото натрупване на спестявания и фискалните мерки за компенсиране на нарастващите цени на енергията се очаква да подпомогнат частното потребление.

Прочети още...

Партньорства за регионални иновации: 63 региона, седем града и четири държави членки бяха избрани за участие в пилотно действие

18.05.2022 1Българският еврокомисар Мария Габриел обяви на пресконференция в Брюксел 63 региона, седем града и четири държави членки, избрани в рамките на пилотната инициатива „Партньорства за регионални иновации“. Габрово е българският регион избран да участва в инициативата. Пилотното действие се реализира от екипа на комисар Габриел в Съвместния изследователски център (JRC) на ЕК и Комитета на регионите.
„С партньорствата адресираме две основни предизвикателства в иновационната екосистема на Европа. Това са фрагментираността на инструментите за финансиране и недостатъчната свързаност между регионалните и местните участници в иновациите. Ето защо ще предоставим на регионите и градовете експертиза, сътрудничество, работа в мрежа, които ще им помогнат за привличането на инвестиции и мобилизиране на подходящите програми за финансиране“, заяви Мария Габриел.

Прочети още...

Европейската комисия и ЕИБ подписват споразумение, за да се даде възможност за допълнителни инвестиции в световен мащаб

16.05.2022 2Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха амбициозно гаранционно споразумение, чрез което през следващите седем години Европейската комисия ще подкрепя финансови операции на ЕИБ в размер до 26,7 милиарда евро, за да се даде възможност за важни публични инвестиции в сектори като чистата енергия, цифровата и транспортната инфраструктура, здравеопазването и образованието, като по този начин ще се разгърне стратегията Global Gateway (Глобален портал) в световен мащаб.
Това ще бъде най-голямото гаранционно споразумение, подписано в рамките на новия Европейски фонд за устойчиво развитие плюс („ЕФУР+“), създаден с Регламента за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС — Глобална Европа). Чрез споразумението ще бъдат подкрепени екологичният и цифровият преход в държавите — партньори на ЕС, и изпълнението на стратегията Global Gateway (Глобален портал), включително пакета за инвестиции по стратегията за Африка и Европа.

Прочети още...

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo