Вт02182020

Last updateЧет, 13 Фев 2020 12pm

Покана за участие

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)  организира информационни срещи по проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.
Срещата в Бургас ще се проведе на 19. 03. 2014 г. в Залата на Областна администрация Бургас (1 етаж), ул. Цар Петър № 1, от 10:00 часа.


Експертите на ИАНМСП ще информират представителите на бизнеса за възможностите, които се предоставят по проекта на малките и средните предприятия за развитие на експортния потенциал, в това число условията за участие на фирмите в:
   - международни специализирани изложби и панаири
  - бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни
  - регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения по проекта Националeн експортен портал www.export.government.bg
Информационните срещи са отворени за участие за всички заинтересовани страни. Вход свободен.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo