Пон06012020

Last updateПон, 25 Май 2020 4pm

Ваучерите за храна - незабавни резултати за бизнеса

 

sodexo1Под това мото се обединиха участниците в проведения на 2 декември 2014 г. семинар, организиран от Бургаската търговско-промишлена палата и „Содексо Пасс България” ЕООД. Лекторът, г-н Марин Илиев- Мениджър продажби в „Содексо”, запозна присъстващите с ваучерната система в България и направи детайлна характеристика на ваучерите за храна.
Представители на малкия и среден бизнес от Бургас и региона, както и експерти от Палатата се увериха от ползите и предимствата от използването на ваучери - изключително ефективна анти-кризисна мярка, водеща до повишаване мотивацията и качеството на живот на служителите.

Ваучерната система за храна и подаръци е силен инструмент за финансова оптимизация и насърчаване на производителността – това обсъдиха мениджъри, собственици на бизнес и финансово-счетоводни експерти. Икономическите резултати са бързи и видни за бизнеса: измерими данъчни облекчения, опростено осчетоводяване, лесни за планиране парични потоци, незабавни спестявания, които се реализират чрез употребата на ваучерите не само за работодателя, а и за служителя и така предлага предимство за бюджета на компанията и за покупателната способност на всеки служител.
В днешната силно конкурентна икономическа ситуация, услугите, ориентирани към човека, играят важнароля за успеха, стабилността и добрата репутация на бизнеса – с този извод и удовлетворени от споделените успешни практики, участниците в семинара си пожелаха нови срещи и обсъждания, организирани от Бургаската Палата.

sodexo2

sodexo3

sodexo4

sodexo5

 

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo