Пет08232019

Last updateСря, 31 Юли 2019 7am

Отворена трета покана по програмата „RISING STARTUP SPAIN”: 6-ти юни – 4 август 2018 г.

 

 

В Бургаската търговско-промишлена палата постъпи информация от Посолство на Испания за открита трета поредна покана по програмата „RISING STARTUP SPAIN”, насочена към предприемачи и чуждестранни стартиращи компании, които допринасят за популяризиране на предприемаческата дейност в Испания. По тази покана Програмата ще разполага с максимум 150 000 евро за предоставяне на пряка финансова помощ на 15 компании на конкурентен принцип. Проектните предложения се подават чрез интернет сайтовете на ИЗНОС И ИНВЕСТИЦИИ - ИЗПАНИЯ и ИНВЕСТИРАЙТЕ В ИСПАНИЯ (www.icex.es или www.investinspain.org) в срок до 4-ти август.
Допълнителна информация можете да откриете в приложените файлове.

2018 Announcement RISING STARTUP SPAIN-1
2018 Arte final Flyer marzo 2018-1

 

МАГИСТРАТУРА по специалност ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТ

Бургаската търговско промишлена палата съобщава на своите членове и на всички заинтересовани фирми за възможност за придобиване на образователно – квалификационна степен МАГИСТЪР по специалност ИНЖЕНЕР ПО БЕЗОПАСНОСТ  в Минно – геоложки университет „Св. Иван Рилски“ София.

Подробности

 

Стартира прием на проекти по мярка 2.3 "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ - 13.04.2018 г.

 

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.
Основната цел на процедурата е насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

Прочети още...

GDPR 2016/679

Бургаската търговско-промишлена палата (БсТПП) има удоволствието да Ви уведоми, че във връзка с предстоящото влизане в сила на европейския Регламент (ЕС 2016/679) за защитата на личните данни и в желанието си да бъде в помощ на предприятията за привеждане на дейността им в съответствие с Регламента, започна предоставянето на нова консултантска услуга. Тя включва предоставяне на първоначална информация от опитен специалист относно прилагането на Регламента, вътрешен  анализ на дейностите по обработване на личните данни и преценка дали е налице задължение да се определи длъжностно лице по защита на данните във Вашето предприятие. Консултациите се предоставят в офиса на БсТПП на ул.Булаир №9, ет.1 всяка сряда и петък от 14:00 до 16:00 часа след предварително записване. 
Бургаската търговско-промишлена палата напомня, че от 25.05.2018 г. Регламентът ще се прилага в България пряко и задължително, без да е необходимо приемането на местен закон. 
За допълнителна информация и записване за консултация можете да свържете се с нас на тел. 056 812 007.

Партньори

sfautolemna1galsevan3szb2mastoplivo