“Алтернативни видове туризъм – предпоставка за повишаване на устойчивостта на туристическия бизнес в трансграничния регион”

 Проектен номер: CB005.2.22.010

Договор за субсидия: РД 02-29-138/31.08.20г.

Interreg-ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 Cover 01

pic

 


eu logopowered byТази публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз по Interreg-ИПП програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020. Съдържанието на тази публикация е отговорност на БсТПП и по никакъв начин не отразява мнението на Европейския съюз и Управляващия орган на програмата.